เริ่มต้นก้าวแรก…ด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทชั้นนำที่ประเทศอังกฤษ ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นประเทศชั้นนำทางด้านธุรกิจความคิดสร้างสรรค์และการเงินระหว่างประเทศอันดับต้นๆของโลก ส่งผลให้มีการรวมตัวของการทำงานและการฝึกงานแบบมืออาชีพ ในบริษัทชั้นนำต่างๆ ท่ามกลางประวัติศาสตร์ของเมืองและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สถาบัน IEO ได้เล็งเห็นว่าโปรแกรมการฝึกงานในประเทศอังกฤษนี้จะทำให้ผู้สมัครได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประวัติการทำงานของคุณให้ดู Hi- Class ยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือเรียนจบแล้วไม่เกิน 12 เดือน ศึกษาในด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการไปฝึกงาน
 • ถือสัญชาติที่นอกเหนือไปจากกลุ่มประเทศที่อยู่ใน EEA
 • สามารถสัมภาษณ์กับองค์กรประเทศอังกฤษผ่านโทรศัพท์หรือ Skype ได้
 • มี Statement ไม่น้อยกว่า 945 ปอนด์
 • มีประกันสุขภาพครอบคลุมวงเงินไม่ต่ำกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ในส่วนนี้ต้องซื้อแพ็กเกจกับทางองค์กรทางฝั่งอังกฤษเท่านั้น)
 • มีผลสอบ IELTS เฉลี่ย 6 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 1 – 6 เดือน

ค่าโครงการงวดที่1 = 15,000 บาท

ค่าโครงการงวดที่2 = 65,000 บาท

อัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอะไรบ้าง

 • ค่าดำเนินการทางด้านเอกสาร
 • ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงานเพื่อให้สอดคล้องกับสาขาของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ความช่วยเหลือจากองค์กรทางประเทศอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรม meeting พบปะพูดคุยกับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับ
 • จะมีองค์กรทางอังกฤษคอยเข้าไปดูแลตรวจเช็คตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครฝึกงานตลอดจนจบโครงการเพื่อเช็คว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีและน่าพึงพอใจ
 • การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านที่พักและแพ็คเกจประกันสุขภาพ
 • ค่าดำเนินการด้านวีซ่าทางฝั่งประเทศอังกฤษ

อัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวม

 • ค่าดำเนินการด้านวีซ่าและค่าวีซ่าทางฝั่งไทย ราคาโดยประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
 • ค่าที่พัก ราคาโดยประมาณ 259 – 360 ปอนด์ต่อสัปดาห์
 • ค่าประกัน ราคาโดยประมาณ 3,000 – 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับ package ที่ผู้สมัครเลือก
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน 20,000 – 40,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
 • Ÿโครงการนี้ไม่มีรายได้ตอบแทน แต่ผู้สมัครจะได้ประสบการณ์ทำงานในบริษัทชั้นนำ และสามารถนำไปใช้พัฒนา
 • ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสมัครงานอย่างถาวรในประเทศอังกฤษ
 • ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ฝึกฝนการเรียนรู้งานด้านธุรกิจในบริษัทชั้นนำ
 • เรียนรู้การดำเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเฉพาะเจาะจง
 • เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆว่าทำไมอังกฤษถึงเป็นประเทศชั้นนำด้านธุรกิจติดอันดับโลก
 • นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในสายงานของคุณอีกทั้งยังเพิ่มพูนการดำเนินธุรกิจแบบเหนือคู่แข่ง
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับธุรกิจกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริง

**สถานประกอบการในการฝึกงาน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจขององค์กรอังกฤษ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้**

สาขาที่เปิดรับฝึกงาน

 • Communication
 • Marketing
 • Information Technology
 • Politics
 • Fashion
 • Public Relations(PR)
 • Media
 • Web Development / Design
 • Graphic Design
 • Leisure & Tourism
 • Law
 • Environmental & Wildlife
 • Travel & Tourism
 • Sports and Recreations
 • Engineering