July 4, 2020
Admission News

Articles Posted by support

INTERNSHIP IN SPAIN

by on January 22, 2020 0
โครงการฝึกงานด้านสายงานโรงแรมที่ประเทศสเปน เป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักศึกษาสาขาการโรงแรม การครัว และภาษาสเปนในประเทศ ได้พัฒนาทักษะการทำงานแบบเข้มข้นในโรงแรมที่มีชื่อเสียงและร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Michelin stars พร้อมมีรายได้ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน อีกทั้งยังมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเพื่อประโยชน์ในการทำงานในอนาคตต่อไป คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาด้านการโรงแรม การครัว หรือภาษาสเปนเท่านั้น หากเคยผ่านการฝึกงานในโรงแรมหรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบไม่เกิน 2 ปี นับจาก Transcript จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสายงานการบริการ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง สามารถปรับตัวเข้ากับชาวต่างชาติและชาวสเปนได้ มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี หากสามารถสื่อสารภาษาสเปนได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตัวอย่างสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตัวอย่างสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปนสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน ได้รับค่าตอบแทนในการฝึกงานเฉลี่ย 100 - 600 ยูโรต่อเดือน ฟรีที่พักและมีอาหารให้ในชั่วโมงงานอย่างน้อย 1 มื้อ ได้รับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ ทำงานมากขึ้น นักศึกษาจะได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสเปนในบรรยากาศของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานในอนาคต ได้ฝึกงานภายใต้วีซ่าการทำงานอย่างถูกกฎหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 3 เดือน ค่าโครงการงวดที่1 : 8,000 บาท ค่าโครงการงวดที่ 2 : [...] Read More

INTERNSHIP IN MALAYSIA 6 MONTHS

by on January 22, 2020 0
เปิดประสบการณ์การฝึกงานในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีสภาพเศรษฐกิจดีและค่าครองชีพต่ำ การฝึกงานที่นี้จะช่วยให้คุณได้พัฒนาความคิดและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เรียนรู้ระบบการทำงานทางด้านธุรกิจ และเสริมสร้างให้คุณเป็นคนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสก้าวแรกที่ทำให้น้องๆได้ลุ้นทำงานอย่างถาวรที่ประเทศมาเลเซียหลังเรียนจบอีกด้วย คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 18 - 25 ปีบริบูรณ์ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่พอใช้ - ดีมาก ไม่เคยก่ออาชญากรรม หรือมีประวัติทางด้านนี้ มีความยืดหยุ่นสูง ค่าตอบแทนและตำแหน่งที่เปิดรับฝึกงานค่าตอบแทนและตำแหน่งที่เปิดรับฝึกงาน MYR400 - MYR500 ต่อเดือน ŸHousekeeping F&B Service Front Office Culinary Administration Back-Office สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg-container-0.bwg-standard-thumbnails { width: 1204px; justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.00); padding-left: 4px; padding-top: 4px; max-width: 100%; } [...] Read More

INTERNSHIP IN GERMANY (3 MONTHS-12MONTHS)

by on January 21, 2020 0
เปิดแล้วโครงการฝึกงานและทำงานที่ประเทศเยอรมนี ทางด้านสายงานโรงแรม ระยะเวลา 3 เดือน รับนักศึกษา ระดับวิทยาลัยหรือปริญญาตรีทุกสาขา ทำงานภายใต้วีซ่าการฝึกงานและทำงานอย่างถูกฎหมาย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ระบบการทำงานในสถานประกอบการชั้นนำ และมีรายได้ตอบแทนอีกทั้งยังได้พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันพร้อมกันอีกด้วย ส่งเสริมให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพในการทำงาน และพร้อมสู้โลกการทำงานจริงมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร Ÿ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ Ÿ กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีสัญญาสามารถส่งนักศึกษาออกฝึกงานที่ประเทศเยอรมนี Ÿ รับทุกสาขา และควรมีสถานะเป็นนักศึกษาจนกระทั่งวันที่เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศเยอรมนี Ÿ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ไม่กลับก่อนกำหนดตามสัญญางานที่ได้ระบุไว้ Ÿ ไม่สามารถเลือกเมืองและสถานประกอบการในการฝึกงานได้ Ÿ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมันได้ในระดับที่ ดี - ดีมาก Ÿ มีใบรับรองประวัติอาชญากรรมฉบับภาษาอังกฤษและมีสุขภาพที่แข็งแรง ข้อมูลโครงการฝึกงานที่ประเทศเยอรมนีข้อมูลโครงการฝึกงานที่ประเทศเยอรมนี ระยะเวลา : 3  เดือน ค่าโครงการ : 49,900 บาท ฟรี ที่พัก 1 คืนเมื่อไปถึงพร้อมบริการ airport pick up! ชั่วโมงการทำงาน : [...] Read More

INTERNSHIP IN DUBAI 12 MONTHS

by on January 21, 2020 0
เปิดประสบการณ์ความท้าทายใหม่ กับโครงการฝึกงานที่ดูไบ หลากหลายวัฒนธรรม ฟรีที่พักพร้อมอาหาร หลากหลายตำแหน่งงานเช่น culinary และ food and beverage ที่พักฟรี!! อาหารฟรีในเวลางาน ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการฝึกงานไม่รวมทิป ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการฝึกงานไม่รวมทิป เลือกระยะเวลาในการเริ่มฝึกงานได้เอง ฝึกงานจบโครงการได้รับใบรับรองฝึกงาน ฟรีประกันสุขภาพ คุณสมบัติในการเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคุณสมบัติในการเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Ÿ⇒ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่จบแล้ว ทางด้านสาขาการครัวหรือการโรงแรม ⇒ อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ⇒ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับที่ดี - ดีมาก ⇒ สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ระยะเวลา 12 เดือนตามที่โปรแกรมกำหนด ⇒ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี เรียนรู้งานได้เร็ว และมีความอดทนสูง ⇒ ไม่เป็นโรคติดต่อเช่น HIV, ไวรัสตับอักเสบบี สถานประกอบการที่เปิดรับน้องๆเข้าฝึกงาน #bwg_container1_1 #bwg_container2_1 .bwg-container-1.bwg-standard-thumbnails { width: 1204px; justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(255, 255, [...] Read More

Internship Food and Beverage 12 Month

by on August 19, 2018 0
โรงแรมหรูระดับ Luxury พร้อมให้น้องๆเข้าฝึกงาน F&B แล้วค่า ค่าครองชีพถูกสุดๆ สะดวกสบายสุดๆ FAIRMONT AUSTIX, TEXAS โรงแรมสำหรับผู้ชื่นชอบสปาแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณดาวน์ทาวน์ออสติน สามารถเดินไปยังสถานีดาวน์ทาวน์ได้เพียง 5 นาที และสถานีพลาซา ซัลทิลโล ได้เพียง 18 นาที นอกจากบริการสปาครบวงจร แฟร์มอนต์ ออสติน ยังเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ มีบริการสระว่ายน้ำกลางแจ้งและอ่างสปา ซาวน่า และดาดฟ้า สามารถรับประทานอาหารได้จาก 5 ห้องอาหารของโรงแรม และดื่มกาแฟได้ที่ร้านคาเฟ่ โรงแรม 4 ดาวแห่งนี้มีศูนย์ธุรกิจ บริการรถลิมูซีน ห้องประชุม พื้นที่จัดกิจกรรมและงานอีเวนท์  มีฟิตเนสที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งออสตินยังเป็นเมืองแห่งตนตรีที่เต็มไปด้วยช่างสัก นักชิม และเหล่าคนดังที่แวะเวียนมาอัปเดตเทรนด์เป็นประจำ Position : Food and Beverage Gender : Male and Female Wage : $10.50 [...] Read More

Internship in France

by on August 6, 2018 0
โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศส (Internship in France) เป็นทางเลือกใหม่สุดคุ้มค่า ให้กับนักเรียนการครัวและการโรงแรมในประเทศไทย ได้สัมผัสประสบการณ์ในการฝึกงานแบบเข้มข้นกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง พร้อมมีรายได้ตลอดระยะเวลา 3 และ 6 เดือน ในโรงแรม 4-5 ดาว ทั้งใน Paris, Nice, Carnes และ Aix en Provence เป็นต้น อีกทั้งยังมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อประโยชน์ในการทำงานนานาชาติต่อไป **คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship / Career Training Program ของประเทศนั้นๆ ค่ะ** ระยะเวลา: 3 และ 6 เดือน ค่าโครงการ: 3 เดือน ราคา 39,000 บาท 6 เดือน ราคา 59,000 บาท ค่าตอบแทน: 560 ยูโรหรือประมาณ 18,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ตำแหน่งที่เปิดรับ: ตำแหน่งงานจะเป็นแบบ Rotation [...] Read More

Internship in USA – The Ritz Carlton

by on August 2, 2018 0

โครงการฝึกงานที่อเมริกา ระยะเวลา 6 และ 12 เดือนใน 3 โรงแรมชื่อดัง การันตีคุณภาพอย่าง The Ritz-Carlton, Half Moon Bay – California, The Ritz-Carlton Key Biscayne, Miami – Florida และ The Ritz-Carlton, Lake Tahoe – California

Read More

Internship in New Zealand

by on August 2, 2018 0

ม่ใช่แค่ประสบการณ์ทำงานแต่มันคือประสบการณ์ของชีวิต….มาฝึกงานที่นิวซีแลนด์กันเถอะ! พบกับองค์กรนิวซีแลนด์เดินทางมาสัมภาษณ์น้องๆ แบบตัวต่อตัวพร้อมรู้ผลทันทีไม่เกิน 1 อาทิตย์

Read More

Internship Program At Hyatt Hotels In USA

by on August 2, 2018 0

โปรแกรมการฝึกงานที่ประเทศอเมริกาสุดพิเศษ ฝึกสองโรงแรมในเครือคุณภาพอย่าง Hyatt Regency Hotels, USA ในระยะเวลา 12 เดือน

Read More
  • 1
  • 2