August 8, 2020
Admission News

INTERNSHIP IN SPAIN

By on January 22, 2020 0 149 Views

โครงการฝึกงานด้านสายงานโรงแรมที่ประเทศสเปน เป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักศึกษาสาขาการโรงแรม การครัว และภาษาสเปนในประเทศ ได้พัฒนาทักษะการทำงานแบบเข้มข้นในโรงแรมที่มีชื่อเสียงและร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Michelin stars พร้อมมีรายได้ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน อีกทั้งยังมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเพื่อประโยชน์ในการทำงานในอนาคตต่อไป

 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาด้านการโรงแรม การครัว หรือภาษาสเปนเท่านั้น
 • หากเคยผ่านการฝึกงานในโรงแรมหรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบไม่เกิน 2 ปี นับจาก Transcript จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสายงานการบริการ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง
 • สามารถปรับตัวเข้ากับชาวต่างชาติและชาวสเปนได้
 • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี หากสามารถสื่อสารภาษาสเปนได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ได้รับค่าตอบแทนในการฝึกงานเฉลี่ย 100 – 600 ยูโรต่อเดือน
 • ฟรีที่พักและมีอาหารให้ในชั่วโมงงานอย่างน้อย 1 มื้อ
 • ได้รับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ ทำงานมากขึ้น
 • นักศึกษาจะได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสเปนในบรรยากาศของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานในอนาคต
 • ได้ฝึกงานภายใต้วีซ่าการทำงานอย่างถูกกฎหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลา 3 เดือน

ค่าโครงการงวดที่1 : 8,000 บาท

ค่าโครงการงวดที่ 2 : 41,000 บาท

ค่ามัดจำโครงการ : 8,000 บาท

ระยะเวลา 4 – 6 เดือน

ค่าโครงการงวดที่1 : 8,000 บาท

ค่าโครงการงวดที่ 2 : 51,000 บาท

ค่ามัดจำโครงการ : 8,000 บาท

ระยะเวลา 7 – 12 เดือน

ค่าโครงการงวดที่1 : 8,000 บาท

ค่าโครงการงวดที่ 2 : 61,000 บาท

ค่ามัดจำโครงการ : 8,000 บาท

ค่ามัดจำโครงการ ได้คืนเมื่อฝึกครบตามสัญญาและไม่มีปัญหาใดใดเกิดขึ้นระหว่างฝึกงาน

 1. ค่าดำเนินการหาสถานประกอบการในการฝึกงาน
 2. ค่าที่พัก
 3. ค่าอาหารอย่างน้อย 1 มื้อในเวลางาน
 4. ค่าดูแลตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครฝึกงานอยู่ ณ ประเทศสเปน
 • ที่พัก

– ประเภทที่พักแบบ ห้องเดี่ยว พักได้ 1 – 2 คน ราคาเฉลี่ย 200 – 500 ยูโรต่อเดือน

– ประเภทที่พักแบบ Student Residence ราคาเฉลี่ย 200 – 800 ยูโรต่อเดือน

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน : เริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าเดินทางต่างๆ

– แท็กซี่ อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่20 ยูโร

– รถไฟใต้ดิน อัตราค่าโดยสารจะอยู่ที่8 ยูโร

– รถไฟ AVE ราคาของตั๋วจะขึ้นอยู่กับระยะทางต้นทางถึงปลายทาง เริ่มต้นตั้งแต่8 ยูโรไปจนถึง 12 ยูโร

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า : 3,000 – 6,000 บาท (รวมค่าจัดส่ง passport คืนแบบ EMS)
 • ประกันภัยการเดินทาง : เริ่มต้นที่ 1,900 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกซื้อ)
 • ค่าแปลเอกสาร เพื่อใช้สำหรับยื่นวีซ่า : ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารและร้านแปลเอกสาร ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 300 บาท
 • Pocket Money : ประมาณ 20,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการควรชำระเงินงวดแรก พร้อมกับการส่งเอกสารสมัครเช่น resume และ passport
 2. หลังจากผ่านสัมภาษณ์กับทางองค์กรสเปนแล้วจะต้องชำระเงินงวดที่ 2 และค่ามัดจำโครงการ เข้ามาภายใน 3 – 5 วันทำการ
 • IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร จำนวน 8,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น หากผ่านสัมภาษณ์ในรอบแรกเรียบร้อยแล้ว
 • ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากนายจ้างรับ หรือ/และหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าโครงการทั้งสองส่วน ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนสถานประกอบการในการฝึกงาน หลังจากได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแรกแล้ว ทาง IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งสองส่วนและค่าประกัน ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
 • หากผู้สมัครได้ทำการดำเนินการเตรียมเอกสารและ upload เอกสาร ตามที่องค์กรสเปนได้ให้คำแนะนำ แต่โดนปฏิเสธวีซ่า ทาง IEO ยินดีคืนเงินให้เป็นจำนวน
  • 3 เดือน จำนวนเงิน 20,000 บาท   Ÿ 4 – 6 เดือน จำนวนเงิน 30,000 บาท   Ÿ 7- 12 เดือน จำนวนเงิน 40,000 บาท
 • หากผู้สมัครไม่ได้เตรียมเอกสารตามคำแนะนำขององค์กรสเปนสำหรับยื่นวีซ่า หรือไม่ได้เตรียมเอกสารทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ทาง IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งหมด และค่าประกัน ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
 • หากผู้สมัครทำการยกเลิกโครงการหลังจากวีซ่าออกเรียบร้อยแล้ว ทาง IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งหมด, ค่ามัดจำโครงการ และค่าประกัน ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
 • หากสถานประกอบการที่ตอบรับผู้สมัครฝึกงาน ทำการยกเลิกสัญญาจ้างงานแบบไร้เหตุผล ทางองค์กรยินดีหาสถานประกอบการในการฝึกงานให้ใหม่ และจะใช้ระยะเวลาในการหาประมาณ 15 วัน
 1. ส่ง Resume พร้อมหน้า passport มาที่อีเมล consult@ieo.co.th จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ
 2. เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ผู้สมัครต้องชำระเงิน 8,000 บาทเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งกรอกลงทะเบียนที่ลิงค์นี้ http://ieoapplication.com/Register.aspx?id=0
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *