July 4, 2020
Admission News

Internship In Germany

By on August 2, 2018 0 362 Views

โครงการ Internship / Career Training (ฝึกงานต่างประเทศ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เรียนด้านสายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกงาน ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, UK, France, China, New Zealand, Australia, Germany เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

*** คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship / Career Training Program ของประเทศนั้นๆ ค่ะ ***

สัมผัสระบบการทำงานของประเทศที่ถูกนิยามว่า “เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบ” เปิดประสบการณ์ การฝึกงานในประเทศผู้นำแห่งยุโรป ขึ้นชื่อว่ามีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ระบบการทำงานในสถานที่ทำงานชั้นนำที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังได้พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย

6 เดือน

ฝึกงานด้านการเกษตร ( Agricultural field )
–  Animal Production
–  Crop Production
–  Stock Breeding
–  Greenhouse Management
–  Vegetable Production
–  Flower Production
–  Ecology
–  Agronomy
–  Mechanizatio Management

ฝึกงานด้านการโรงแรม ( Hospitality field )
–  Housekeeping
–  Food and Beverage Service
–  Front Office

play128  ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ฝึกฝนการเรียนรู้งานด้านธุรกิจในบริษัทชั้นนำ
play128  ประเทศเยอรมันได้ขึ้นชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจมั่นคงติดอันดับโลก ส่งผลให้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการสามารถเก็บเงินกลับมาได้
play128  ฟรี! ที่พัก+อาหารอย่างน้อยหนึ่งมื้อระหว่างทำงาน
play128  นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในสายงานของคุณอีกทั้งยังเพิ่มพูนการดำเนินธุรกิจแบบเหนือคู่แข่ง
play128  ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลากหลายภาษา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน

play128  ฝึกงานด้านการเกษตร ( Agricultural field )

–  เรียนสาขาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสัตวแพทย์ ถ้ามีใบขับขี่รถแทรคเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
–  มีผลเกรดออกครบทุกรายวิชาอย่างน้อย 4 เทอม
–  มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน
–  ตั้งใจเรียนรู้งานและสามารถอดทนกับสภาวะที่กดดันได้

play128  ฝึกงานด้านการโรงแรม ( Hospitality field )

–  เรียนสาขาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม
–  มีผลเกรดออกครบทุกรายวิชาอย่างน้อย 4 เทอม
–  มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน
–  ตั้งใจเรียนรู้งานและสามารถอดทนกับสภาวะที่กดดันได้

play128  ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง marketing@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
play128  ศึกษาข้อมูลโครงการฝึกงานในประเทศเยอรมันอย่างละเอียด
play128  กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ http://ieostudyabroad.com/apponline/index.php/register
play128
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,000 บาทถ้วน (Non-Refundable)
play128  ดำเนินการสัมภาษณ์งานและส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน

download165   ใบรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship in GERMANY (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
download165   เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in GERMANY (ดาวน์โหลดที่นี่)
download165   ตัวอย่าง Resume  (ดาวน์โหลดที่นี่)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *