August 8, 2020
Admission News

Internship in France

By on August 6, 2018 0 451 Views

โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศส (Internship in France) เป็นทางเลือกใหม่สุดคุ้มค่า ให้กับนักเรียนการครัวและการโรงแรมในประเทศไทย ได้สัมผัสประสบการณ์ในการฝึกงานแบบเข้มข้นกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง พร้อมมีรายได้ตลอดระยะเวลา 3 และ 6 เดือน ในโรงแรม 4-5 ดาว ทั้งใน Paris, Nice, Carnes และ Aix en Provence เป็นต้น อีกทั้งยังมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อประโยชน์ในการทำงานนานาชาติต่อไป

**คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship / Career Training Program ของประเทศนั้นๆ ค่ะ**

ระยะเวลา:

3 และ 6 เดือน

ค่าโครงการ:

3 เดือน ราคา 39,000 บาท 6 เดือน ราคา 59,000 บาท

ค่าตอบแทน:

560 ยูโรหรือประมาณ 18,000 – 20,000 บาทต่อเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

ตำแหน่งงานจะเป็นแบบ Rotation Job

สถานที่ฝึกงาน:

Paris, Nice, Cannes, Aix en Provence**ผู้สมัครไม่สามารถเลือกเมืองที่จะฝึกงานได้**

วันเริ่มโปรแกรม:

เปิดรับตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง March – November

 1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน 560 ยูโร ต่อเดือน
 2. ฟรี!! ที่พักตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน
 3. ฟรี!! อาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
 4. ใบรับรองการฝึกงาน

รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ระยะเวลา 3 เดือน

ระยะเวลา 6 เดือน

ค่าโครงการงวดที่ 1

8,000 บาท

ค่าโครงการงวดที่ 2

31,000 บาท

51,000 บาท

ค่ามัดจำโครงการ(ได้คืนเมื่อฝึกครบตามสัญญาที่ระบุไว้ และไม่มีปัญหาใดใดเกิดขึ้น)

8,000 บาท

อัตราค่าใช้จ่าย ดังกล่าวรวม: ค่าดำเนินการประสานงานหาสถานที่ฝึกงาน, ค่าที่พักตลอดระยะเวลาการฝึกงาน, ค่าอาหารในเวลางานอย่างน้อย 1 มื้อ และค่าดูแลตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน

 • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดีและสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานได้
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • สามารถปรับตัวเข้ากับชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสได้
 • ต้องเป็นนักศึกษาและกำลังเรียนด้านการโรงแรมหรือการครัวเท่านั้น
 • พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความยืดหยุ่นสูง
 1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง consult@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
 2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
 3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ http://ieoapplication.com/Register.aspx?id=0
 4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 8,000 บาท (Non-Refundable)

ตัวอย่างรายชื่อสถานประกอบการที่เปิดรับน้องๆเข้าร่วมฝึกงานในโครงการ Internship in France

Château de Berne

Location : South between Marseilleand Nice

Novotel Nice Centre

Location : Nice

Hotel Le Pigonnet

Location : Aix en Provence