October 22, 2019

INTERNSHIP IN CHINA (HANGZHOU)

By on August 2, 2018 0 204 Views

โครงการ Internship / Career Training (ฝึกงานต่างประเทศ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เรียนด้านสายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกงาน ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, UK, France, China, New Zealand, Australia, Germany เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

**คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship / Career Training Program ของประเทศนั้นๆ ค่ะ**

โอ้วสุดยอด! ไปจีนแบบสุดหรู! ฝึกงานที่จีนนี่ง่ายแสนง่าย ค่าโครงการแสนถูก!

 • ไม่ต้องเป็นภาษาจีนรับน้องๆ ทุกสาขา จบแล้วก็ไปได้
 • โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตำแหน่ง Front Office, Food and Beverage
 • ที่พักฟรี!! อาหารฟรี!!
 • ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการฝึกงาน
 • วีซ่าก็ง้ายยง่าย
 • ฝึกงานจบโครงการได้รับใบรับรองฝึกงาน
 • ระยะเวลาโครงการแบ่งเป็น 3, 4 และ 6 เดือน ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี
 • Front Office
 • Front Desk
 • Food and Beverage

ตัวอย่างโรงแรมที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

**หมายเหตุ** โรงแรมที่เปิดรับฝึกงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับภาษา และทักษะของผู้สมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีความยืดหยุ่นและเข้าใจในโครงการฯ

ค่าตอบแทนการฝึกงาน:
 1,500 หยวน/เดือน ฟรี!! ที่พักและอาหารในมื้อของการทำงาน

 • โรงแรมที่รับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ล้วนเป็นโรงแรม Hi-end ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก และมีรองรับหลากหลากหลายที่ ครอบคลุมการฝึกงานหลากหลายสาขา
 • ทำให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การฝึกงานระดับสากล พร้อมทั้งสร้างเสริมความเป็น มืออาชีพ สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ ความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ในอนาคต
 • พร้อมฟรีที่พักพร้อมอาหารอย่างน้อย 1 มื้อระหว่างทำงาน
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ระบบการทำงานในโลกธุรกิจของชาวจีน ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอำนาจแห่งทวีป เอเชีย และคุณจะได้เรียนรู้ว่าเพราะเหตุใดบริษัทต่างชาติจำนวนมากถึงนิยมมาลงทุนธุรกิจที่ประเทศจีน

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่าเมื่อไปฝึกงานที่ประเทศจีน เมือง Hangzhou

 • อายุ 19 – 30 ปี ทุกสาขา ทุกสาขา แต่หากศึกษาในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวหรือมีประสบการณ์การทำงานทางด้านนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หากได้ภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปรับตัวเข้ากับต่างชาติและวัฒนธรรมของคนจีนได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3, 4 และ 6 เดือน

1. ส่ง Resume มายัง marketing@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น พร้อมศึกษาข้อมูลโครงการฯ                    อย่างละเอียดถี่ถ้วน
2. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ ieostudyabroad.com
3. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 5,000 บาทถ้วน
4. เตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างและดำเนินเอกสารอื่นๆ ในลำดับต่อไป

Internship in China | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานในประเทศจีน | ฝึกงานที่จีน  ใบรายละเอียดข้อมูลโครงการ Hospitality Study and Internship in China (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
Internship in China | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานในประเทศจีน | ฝึกงานที่จีน  เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการ Hospitality Study and Internship in China (ดาวน์โหลดที่นี่)
Internship in China | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานในประเทศจีน | ฝึกงานที่จีน  Application form (ดาวน์โหลดที่นี่)