July 4, 2020
Admission News

INTERNSHIP IN CHINA (HANGZHOU)

By on August 2, 2018 0 403 Views

**คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship / Career Training Program ของประเทศนั้นๆ ค่ะ**

→ ไม่จำเป็นต้องได้ภาษาจีน รับน้องๆทุกสาขา จบแล้วก็สามารถไปได้ อายุไม่เกิน 30 ปี

→ โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตำแหน่ง Food and Beverage และ Front office

→ ที่พักฟรี อาหารฟรี ระหว่างทำงาน!

→ ค่าตอบแทน 1200 – 1500 หยวน

→ วีซ่าผ่านง่าย ไม่ยาก พร้อมได้รับใบรับรองในการฝึกงาน

 • อายุ 19 ปี – 30 ปี ทุกสาขา หากศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมหรือภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Ÿสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี – ดีมาก หากสื่อสารภาษาจีนได้ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Ÿสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของคนจีนได้
 • Ÿต้องเข้าร่วมได้จนจบครบระยะเวลาโครงการ 6 เดือน

ระยะเวลาการฝึกงาน

6 เดือน (ต้องสามารถเข้าร่วมได้ครบจนจบ 6 เดือน มิฉะนั้นจะโดนยึดเงินงวดที่สามซึ่งเป็นค่ามัดจำโครงการ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ทุกสาขา! ถ้ามีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนหรือการโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รับเฉพาะน้องๆผู้ ญ เท่านั้น!

ค่าตอบทนการทำงาน

1200 – 1500 หยวน/ เดือน ฟรีอาหารระหว่างทำงานและที่พักตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ชั่วโมงการทำงาน

ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม ประมาณ 5-6 วัน/ สัปดาห์ วันละไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Food and Beverage, Front office and Housekeeping

สถานที่ทำงาน

Hangzhou

วันที่สามารถเริ่มงานได้

ตลอดทั้งปี (ควรเผื่อเวลาดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าอย่างน้อย 2-3 เดือน)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าสมัคร

5,000 บาท

ค่าโครงการ

8,000 บาท

ค่ามัดจำโครงการ

5,000 บาท (จะได้ครบเมื่ออยู่จนจบโครงการและไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น)

ค่าใช้จ่ายด้านบนรวม

ค่าโครงการ, ค่าสมัคร, ค่าที่พักตลอดระยะเวลา 6 เดือน, ค่าอาหารระหว่างทำงานและค่าบริการมีคนมารับที่สนามบิน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม (โดยประมาณขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายส่วนบุคคล)

 • ค่าวีซ่าทางฝั่งไทย 1,500 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไฟล์ทบินตรง ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่จองเฉพาะขาเดียวราคาประมาณ 15,000 – 20,000 บาท
 • ค่าเปลี่ยนวีซ่าเป็น Work permit จากทางฝั่งจีนประมาณ 2,500 – 4,000 บาท
 • ค่าประกัน ราคาประมาณ 325 – 400 บาท
 • ค่าดำเนินการทางด้านวีซ่า ราคาประมาณ 425 -500 บาท
 • ค่าตรวจร่างกายทางฝั่งจีน ราคาประมาณ 1,000 – 2,000 บาท
 • เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว 15,000 – 20,000 บาท